Hôm nay: Chủ nhật, 22/04/2018 21:22

Thiết kế, cải tạo, lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải KCN Nam Cầu Kiền công suất 1000 m3/ngày đêm

Thiết kế, cải tạo, lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải KCN Nam Cầu Kiền công suất 1000 m3/ngày đêm

Nhà máy xử lý nước thải KCN Nam Cầu Kiền được Thiết kế, cải tạo và lắp đặt bởi Invitek:

http://quochoitv.vn/Videos/kinh-te-xa-hoi/2018/4/khu-cong-nghiep-sinh-thai-thu-hut-dau-tu/201894