Hôm nay: Thứ 2, 24/06/2024 01:42

Giới thiệu

Trong những thập niên gần đây, cùng với sự tăng trưởng mạnh của kinh tế, tốc độ đô thị hoá và công nghiệp hoá tăng nhanh dẫn đến rất nhiều những bất cập trong vấn đề môi trường tại các nước công nghiệp mới cũng như các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế cấp thiết của xã hội Công ty Cổ phần INVITEK chúng tôi được thành lập vào ngày 20 tháng 10 năm 2008 theo giấy phép số 0103027400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Công ty chúng tôi hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực tư vấn và chuyển giao công nghệ môi trường. Điều tra đánh giá hiện trạng và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tư vấn khảo thiết kế, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

Ngoài ra chúng tôi còn tích cực tham gia vào các dự án nghiên cứu phát triển với các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mong muốn của chúng tôi là đưa ra được nhiều nhất các công nghệ mới các kỹ thuật mới tiên tiến và phù hợp nhất với điều kiện Việt Nam.

Hơn nữa, chúng tôi cũng đã và đang tiếp tục triển khai nghiên cứu chế tạo các thiết bị, vật liệu mới phục vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bằng nỗ lực, kiến thức và sự nhiệt tình của đội ngũ trẻ trong công ty, cùng với sự hỗ trợ và kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói riêng. Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các Bộ, Ngành, cũng như mong được siết chặt tay với các doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực cả trong và ngoài nước vì sự phát triển của đôi bên cũng như vì một Việt Nam phát triển bền vững trong thiên niên kỷ mới.

Danh xưng: Công ty Cổ phần INVITEK (Innovation – Vietnamese -Technology).

Tầm nhìn: Tổ chức chuyên nghiệp – phụng sự đất nước – vươn tầm quốc tế

Mục tiêu:

  • Xây dựng doanh nghiệp khoa học công nghệ.
  • Tập trung nghiên cứu chuyển giao công nghệ môi trường.
  • Tạo hệ giá trị “thật” phát triển bền vững.

Giá trị cốt lõi:

  • Tinh thần, tri thức người Việt.
  • Thật tâm phục vụ.
  • Phát triển vững chắc.

Hồ sơ năng lực: Vui lòng tham khảo tại đây