Hôm nay: Thứ 7, 21/07/2018 02:47

Vì một Việt Nam
phát triển bền vững

Giải pháp tốt nhất từ
các chuyên gia

Giá trị chúng tôi mang đến

Chính xác trong khảo sát thu thập số liệu

Nhanh chóng đưa ra giải pháp phù hợp

Tối ưu trong lựa chọn công nghệ, thiết bị

Phù hợp trong thiết kế, xây dựng công trình xử lý chất thải

Chuyên nghiệp trong hướng dẫn chuyển giao công nghệ và vận hành

Không ngừng nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ mới

Sản phẩm nổi bật

InFerros®2410 – Giảm phát sinh H2S trong biogas

Giới thiệu: Sản xuất và sử dụng khí sinh học (biogas) đã và đang phát triển mạnh mẽ khi biogas được

GEOTUBE – Ép tách nước xử lý bùn thải

Giới thiệu: Do đặc thù thoát nước đô thị tại Việt Nam, bùn thải thoát nước hình thành nhanh, tích tụ

Tin tức

Nước khu vực 1.500 tấn cá chết trên sông La Ngà có khí độc vượt mức

Nước khu vực 1.500 tấn cá chết trên sông La Ngà có khí độc vượt mức

Mẫu nước có hàm lượng oxy hòa tan thấp trong khi nhiều khí độc vượt mức cho phép khiến môi trường

22 Đại sứ quán, tổ chức quốc tế ký Quy tắc ứng xử về chống ô nhiễm chất thải nhựa 

22 Đại sứ quán, tổ chức quốc tế ký Quy tắc ứng xử về chống ô nhiễm chất thải nhựa 

Nhân Ngày Môi trường thế giới 2018, sáng 4/6, 22 Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã cùng ký

Năng lượng xanh là xu hướng cho sự phát triển

Năng lượng xanh là xu hướng cho sự phát triển

Tại buổi “Đối thoại Chính sách” cho Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp

Hội thảo Xử lý Ni tơ và Phốt phát trong nước thải đô thị

Hội thảo Xử lý Ni tơ và Phốt phát trong nước thải đô thị

Ngày 30/3/2017, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo chuyên đề “Xử lý Nitơ, Phốt pho trong nước thải đô thị

Đối tác & Khách Hàng