Hôm nay: Thứ 5, 13/12/2018 13:57

GEOTUBE – Ép tách nước xử lý bùn thải

GEOTUBE – Ép tách nước xử lý bùn thải

Giới thiệu: Do đặc thù thoát nước đô thị tại Việt Nam, bùn thải thoát nước hình thành nhanh, tích tụ

INAERO-MBBR – Xử lý nước thải y tế, nước thải sinh hoạt

INAERO-MBBR – Xử lý nước thải y tế, nước thải sinh hoạt

Giới thiệu: Xử lý nước thải y tế tại các cơ sở y tế và nước thải sinh hoạt cho các

Xử lý khí thải phòng thí nghiệm, xét nghiệm

Xử lý khí thải phòng thí nghiệm, xét nghiệm

Giới thiệu Các hoá chất sử dụng tại các phòng thí nghiệm rất dễ bị bay hơi khi thực hiện các

PICOM-MBT – Xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp

PICOM-MBT – Xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp

Giới thiệu: Trong những thập niên gần đây, sự tập trung dân cư khu vực đô thị với mật độ cao,

INAERO-10 Loại bỏ triệt để ni tơ – phốt phát trong nước thải sinh hoạt

INAERO-10 Loại bỏ triệt để ni tơ – phốt phát trong nước thải sinh hoạt

Giới thiệu Hiện nay, xử lý nước thải y tế, nước thải sinh hoạt ở quy mô nhỏ (xử lý nước

Kiểm soát và loại bỏ mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải

Kiểm soát và loại bỏ mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải

Giới thiệu Nước thải nói chung cũng như xử lý nước thải áp dụng phương pháp sinh học đều có nguy