Hôm nay: Chủ nhật, 03/12/2023 12:15

INAERO-MBBR giải pháp cho nước thải y tế, nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ

INAERO-MBBR giải pháp cho nước thải y tế, nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ

Giới thiệu Hiện nay, xử lý nước thải y tế, nước thải sinh hoạt ở quy mô nhỏ đang là yêu

Kiểm soát và loại bỏ mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải

Kiểm soát và loại bỏ mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải

Giới thiệu Nước thải nói chung cũng như xử lý nước thải áp dụng phương pháp sinh học đều có nguy