Hôm nay: Thứ 2, 24/06/2024 01:13

Ra mắt sản phẩm inAqua M-PO4 loại bỏ phosphat

Ra mắt sản phẩm inAqua M-PO4 loại bỏ phosphat

Thông báo ra mắt sản phẩm mới InAqua M-PO4 Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành

InFerros® MP21- Loại bỏ photphat cho thủy sinh

InFerros® MP21- Loại bỏ photphat cho thủy sinh

Giới thiệu: Trong các bể thủy sinh nước ngọt và nước mặn, photphat là tác nhân gây ra sự phát triển

GIÁ THỂ SINH HỌC CHUYỂN ĐỘNG (MBBR)

GIÁ THỂ SINH HỌC CHUYỂN ĐỘNG (MBBR)

Giới thiệu: Màng lọc sinh học chuyển động là phương pháp xử lý nước thải được phát triển và ứng dụng

InFerros®2410 – Giảm phát sinh H2S trong biogas

InFerros®2410 – Giảm phát sinh H2S trong biogas

Giới thiệu: Sản xuất và sử dụng khí sinh học (biogas) đã và đang phát triển mạnh mẽ khi biogas được

InFerros®308 – Loại bỏ photphat trong nước thải

InFerros®308 – Loại bỏ photphat trong nước thải

Giới thiệu: Photpho là nguyên tố sinh trưởng quan trọng bậc nhất đối với tảo nói riêng và sinh vật nói

InFerros®105 – Khử mùi trong phân hủy sinh học

InFerros®105 – Khử mùi trong phân hủy sinh học

Giới thiệu: Khí H2S sinh ra trong quá trình phân hủy sinh học các chất hữu cơ là nguyên nhân gây