Hôm nay: Thứ 2, 22/07/2019 02:05

Công ty Cổ phần Invitek nhận tài trợ từ quỹ INNOFUND Dự án BIPP

Công ty Cổ phần Invitek nhận tài trợ từ quỹ INNOFUND Dự án BIPP

Ngày 14 tháng 02 năm 2017, Công ty Cổ phần INVITEK chính thức ký hợp đồng nhận tài trợ từ quỹ INNOFUND dự án BIPP cho hoạt động sản xuất thử nghiệm và phát triển thị trường cho sản phẩm hạt lọc loại bỏ photphat trong nước thải và hạt hấp phụ loại bỏ H2S trong biogas.

Quỹ INNOFUND với nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Bỉ thông qua hoạt động của dự án BIPP đã và đang triển khai hoạt động hỗ trợ cho các dự án, sáng kiến phát triển sản phẩm trong nước với các tiêu chí liên quan đến môi trường.

Công ty Cổ phần INVITEK tự hào là một trong số những doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực môi trường nhận được nguồn hỗ trợ từ INNOFUND.

Việc hỗ trợ kịp thời của quỹ là rất đáng quý giúp cho Công ty Cổ phần INVITEK tiếp tục triển khai sản xuất và đưa các sản phẩm của công ty ra thị trường trong thời gian sớm nhất.