Hôm nay: Chủ nhật, 23/06/2024 23:58

Tư vấn xây dựng quy trình công nghệ trong quản lý chất thải

Tư vấn xây dựng quy trình công nghệ trong quản lý chất thải

Giúp các cơ sở sản xuất hoặc các khu công nghiệp khu đô thị quy hoạch và xây dựng một hệ thống quản lý chất thải hoàn chỉnh từ khâu giảm thiểu, phân loại, vận chuyển và xử lý nhằm đạt hiệu quả cao nhất về môi trường và kinh tế.