Hôm nay: Thứ 2, 24/06/2024 00:24

Dòng sản phẩm Inferros nhận được đánh giá cao từ Innofund – dự án BIPP

Dòng sản phẩm Inferros nhận được đánh giá cao từ Innofund – dự án BIPP

Hợp phần Quỹ InnoFund thuộc Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP)” chuyên tài trợ cho các dự án thử nghiệm hoặc nâng cao năng lực của các cơ quan nghiên cứu, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngành công nghiệp và các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp tại Việt Nam. Mục tiêu của Quỹ InnoFund tài trợ cho các dự án là nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường thương mại hóa các nghiên cứu và phát triển của quốc gia.
Ngày 14 tháng 02 năm 2017, Công ty Cổ phần INVITEK chính thức ký hợp đồng nhận tài trợ từ quỹ INNOFUND dự án BIPP cho hoạt động sản xuất thử nghiệm và phát triển thị trường cho sản phẩm hạt lọc loại bỏ photphat trong nước thải và hạt hấp phụ loại bỏ H2S trong biogas. Hiện tại, công ty đã phát triển thành công dòng sản phẩm Inferros: Inferros 308 – loại bỏ photphat trong nước thải, Inferros 2410 – giảm phát sinh H2S trong biogas và Inferros 105 – Khử mùi trong phân hủy sinh học. Trong hội nghị tổng kết của dự án BIPP diễn ra vào ngày 22 tháng 11 năm 2018, các sản phẩm nêu trên vinh dự nhận được đánh giá cao từ dự án.