Hôm nay: Thứ 2, 20/05/2024 03:51

Sản phẩm

INAERO-MBBR giải pháp cho nước thải y tế, nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ

INAERO-MBBR giải pháp cho nước thải y tế, nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ

Giới thiệu Hiện nay, xử lý nước thải y tế, nước thải sinh hoạt ở quy mô nhỏ đang là yêu

Kiểm soát và loại bỏ mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải

Kiểm soát và loại bỏ mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải

Giới thiệu Nước thải nói chung cũng như xử lý nước thải áp dụng phương pháp sinh học đều có nguy

Sản xuất sạch hơn và Sử dụng Năng lượng Hiệu quả

Sản xuất sạch hơn và Sử dụng Năng lượng Hiệu quả

Tư vấn về sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả giúp các doanh nghiệp cắt giảm chi

Tư vấn chuyển giao công nghệ và hướng dẫn vận hành đối với các công trình xử lý chất thải

Tư vấn chuyển giao công nghệ và hướng dẫn vận hành đối với các công trình xử lý chất thải

Tư vấn các giải pháp hỗ trợ trong vận hành các công trình xử lý chất thải đạt hiệu quả cao

Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Tư vấn, thiết kế lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các công trình xử lý chất thải.

Tư vấn xây dựng quy trình công nghệ trong quản lý chất thải

Tư vấn xây dựng quy trình công nghệ trong quản lý chất thải

Giúp các cơ sở sản xuất hoặc các khu công nghiệp khu đô thị quy hoạch và xây dựng một hệ