Hôm nay: Thứ 3, 28/09/2021 06:22

Thiết kế, xây dựng trạm xử lý nước thải nhà máy giấy Yên Bình – Yên Bái công suất 2000m3/ngày.đêm

Thiết kế, xây dựng trạm xử lý nước thải  nhà máy giấy Yên Bình – Yên Bái công suất 2000m3/ngày.đêm

Tư vấn chuyển giao công nghệ và lắp đặt thiết bị tại Yên Bình – Yên Bái công suất 2000m3/ngày.đêm