Hôm nay: Thứ 3, 28/09/2021 05:25

Thiết kế, xây dựng trạm xử lý nước thải nhà máy giấy Văn Chấn – Yên Bái công suất 700 m3/ngày đêm

Thiết kế, xây dựng trạm xử lý nước thải nhà máy giấy Văn Chấn – Yên Bái công suất 700 m3/ngày đêm

Thiết kế công nghệ, Lắp đặt thiết bị xử lý nước dịch kiềm và nước xeo của nhà máy giấy Văn Chấn – Yên Bái công suất 700 m3/ngày đêm