Hôm nay: Chủ nhật, 21/01/2018 07:54

Tư vấn thiết kế nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt chế biến phân compost công suất 150 tấn/ngày tại thị xã Sầm Sơn – Thanh Hoá

Tư vấn thiết kế nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt chế biến phân compost công suất 150 tấn/ngày tại thị xã Sầm Sơn – Thanh Hoá

Tư vấn chuyển giao công nghệ xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt chế biến phân compost công suất 150 tấn/ngày tại thị xã Sầm Sơn – Thanh Hoá