Hôm nay: Chủ nhật, 21/01/2018 07:55

Tư vấn thiết kế 04 trạm xử lý nước thải bệnh viện tại Thanh Chương, Nghi Lộc, Cửa Lò và Yên Thành Nghệ An.

Tư vấn thiết kế 04 trạm xử lý nước thải  bệnh viện tại Thanh Chương, Nghi Lộc, Cửa Lò và Yên Thành Nghệ An.

Lắp đặt thiết bị, đào tạo vận hành