Hôm nay: Thứ 3, 28/09/2021 05:31

Thiết kế, xây dựng công trình xử lý nước thải tại xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Thiết kế, xây dựng công trình xử lý nước thải tại xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu thiết kế, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn vận hành công trình xử  lý nước thải công suất 350m3/ngày đêm.